Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»
E-mail: ccharakis@cytanet.com.cy (Δρ Κρίστης Χαράκης, Πρόεδρος Ε.Λ.Λ.Β.Μ.)
valanis@cytanet.com.cy (Γιώργος Πετούσης, Γραμματέας Ε.Λ.Λ.Β.Μ.)

 

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο της Ιστοσελίδας της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»
E-mail: a.chadjihambi@cytanet.com.cy (Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, Πρόεδρος Επιτροπής για την Ιστοσελίδα της Ε.Λ.Λ.Β.Μ.)