ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε αυτή την περιοχή της ιστοσελίδας της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού “Βασίλης Μιχαηλίδης” μπορεί ο ερευνητής να βρει επιστημονικές δημοσιεύσεις των Λογοτεχνών της Λεμεσού. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις αποτελούν κατά έναν τρόπο επιστημονική λογοτεχνία, στη βάση του γνωστικού ενδιαφέροντος του εκάστοτε λογοτέχνη και δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα και το έργο του.