Σκοποί – Στόχοι – Δράσεις

ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Σκοποί της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού: «Βασίλης Μιχαηλίδης» (1):
1. Η προαγωγή της λογοτεχνίας και γενικότερα του πολιτισμού.
2. Η συλλογική δραστηριοποίηση των λογοτεχνών για την προώθηση των συμφερόντων τους και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων παραγωγής και προώθησης του έργου τους..
3. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας των λογοτεχνών με το κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και με άλλες λογοτεχνικές και πολιτιστικές συλλογικότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
4. Η σύσταση μηχανισμών για τη διάθεση του έργου των λογοτεχνών.

 

Ειδικοί στόχοι της Εταιρείας και η συμβατότητα με τους σκοπούς της ίδρυσής της

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού: «Βασίλης Μιχαηλίδης» είναι δεσμευμένο από τη Γενική Συνέλευση, για τη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών, που στοχεύουν να προάγουν υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού της Λεμεσού και της Κύπρου. Το ζήτημα αυτό αποτελεί για το Διοικητικό Συμβούλιο, της παρούσας διετίας, ένα βασικό στόχο εναρκτήριας προσπάθειας, για θεμελίωση μιας μελέτης «περί πολιτισμού» – όπου μπροστά στις «προκλήσεις» του Horizon 2020, η μελλοντική προσδοκία να είναι η προαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας, με εφαρμογές εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, για μεταλλαγή άρδην της χρήσης της ποίησης και της ποιητικής από το κλειστό επικοινωνιακό περιβάλλον των «χαμένων ποιητών» στη διάσταση του χρόνου, στο ανοικτό κοινωνικό και διεθνοποιημένο επικοινωνιακό σύστημα – όπου ο εξελισσόμενος πολιτισμός αποκτά νόημα, μέσω της διακίνησης των γραμμάτων και των τεχνών στο κοινωνικό μας σύστημα! Αυτό αποτελεί μια δεσπόζουσα θέση στους στόχους μας, γιατί επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ποιητικής υπό την ευρεία έννοια του όρου.

Συγκεκριμένα, η στοχευόμενη δράση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη αυτή διετία, ως πρώτη φάση ενός στόχου μελέτης του πολιτισμού της Λεμεσού και της Κύπρου, είναι η παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης στον όπου γης «επισκέπτη» και μελετητή του πνευματικού έργου της Κύπρου. Αυτός ο στόχος γίνεται εφικτός, βάσει της εισαγωγής μιας φιλικής καινοτόμου ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, η οποία κατασκευάζεται για να εμπεριέχει πέραν από το προϊόν εργογραφίας των μελών μας, την ανίχνευση, έρευνα και μελέτη των θεμελιωτών των κυπριακών γραμμάτων και τεχνών (2).

Η ποίηση, η πρόζα και η ποιητική αποτελούν τα κύρια εκφραστικά μέσα, που προσδίδουν τα ιδεώδη της ειρήνης, της αδελφοσύνης και της αγάπης, ανάμεσα στους ανθρώπους και στην ανθρωπότητα στο σύνολό της. Στοχεύουμε ως Εταιρεία να προσεγγίσουμε στη δύναμη της ποιητικής, ώστε να αποκαλυφτούν τα ιδεώδη που περνούν μέσα από τον στίχο, τη μουσική και τη ζωγραφική – όπου το καθένα από αυτά και κυρίως όλα μαζί προσφέρει καλλιέργεια που διαπερνά την αισθητική απόλαυση του στίχου, της μουσικής και της εικόνας, και εντάσσει τον άνθρωπο στον χώρο των συναισθηματικών πανανθρώπινων αξιών. Η μεμονωμένη ανθρώπινη διάσταση, όταν μπει στις κινήσεις του συνθετικού γίγνεσθαι στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων, αναπτύσσει την ανάγκη της συλλογικότητας με αυτο-παραγωγές πολιτισμού. Ο αφορισμός του Percy Bysshe Shelley, “poets are the unacknowledged legislators of the world” [ο ποιητές είναι οι κρυφοί νομοθέτες του κόσμου], καταδεικνύει μια μορφή αυτής της δυναμικής των αντιστάσεων της ποιητικής και της ποίησης στα «σχέτλια έργα» (2), και προβληματίζει για ενέργειες του χώρου των τεχνών και των γραμμάτων που βελτιστοποιούν το κοινωνικό πλέγμα.

Καταληκτικά, ο δεσπόζων ειδικός στόχος σε μια δεύτερη μεσοπρόθεσμη φάση, που θα απασχολήσει την Εταιρεία μας, είναι η ένταξη του χώρου μας στην έρευνα που οδηγεί στη δυναμική παρεμβάσεων των τεχνών και των γραμμάτων μέσα στο εξελισσόμενο κοινωνικό πλέγμα (4)

19 Οκτωβρίου, 2014
Κρίστης Χαράκης
Πρόεδρος της Εταιρείας

 

Υποσημειώσεις
(1) Βλ. Καταστατικό Εταιρείας.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίτευξη αυτού του στόχου, μέσω της εμπλοκής μελών μας. Ενέκρινε κονδύλι για την προετοιμασία της ιστοσελίδας, της οποίας την κατασκευή ανάλαβε, κατόπιν προσφορών, η Εταιρεία C.A. EVOLVIT ltd., στις 15/12/2013. Αναφορικά με την εκπαίδευση, έλεγχο και διαχείριση της ιστοσελίδας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία μιας ad hoc Επιτροπής, εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, που να διαχειρίζεται την όλη διαδικασία. Πρόεδρος της ad hoc Επιτροπής ευγενώς αποδέχτηκε το μέλος Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, με συνδεσμικό μέλος με το Διοικητικό Συμβούλιο την Κυρία Ιφιγένεια Μετόχη, ταμία της Εταιρείας. Η Επιτροπή αυτή ενημέρωνε κατά διαστήματα τον Πρόεδρο της Εταιρείας για την όλη πορεία.
(3) Βλ. δοκίμιο του Percy Bysshe Shelley, «Μια άμυνα της ποίησης», που δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό του, το 1840, στο “Essays, Letters from Abroad, Translations and Fragments by Edward Moxon in London”. [Sandy, Mark, “Defense of Poetry” by Percy Bysshe Shelley, 25 August 2004, The Literary Encyclopaedia] – όπου εμπεριέχεται ο περίφημος αφορισμός ότι «οι ποιητές είναι οι κρυφοί νομοθέτες του κόσμου». Ο συγγραφέας με το δοκίμιό του αναπτύσσει δύο κατηγορίες ψυχικής δράσης: τον λόγο και τη φαντασία, και χρησιμοποιεί δύο ελληνικές λέξεις ως βασικές αρχές θεώρησης της δράσης του νου: τη «σύνθεση» και την «ανάλυση». Κρατάμε αυτόν συλλογισμό στη σχέση των στόχων μας, με την κίνηση της δημιουργικής σκέψης (ή του δημιουργικού στοχασμού) – όπου στην ανάλυση η μια σκέψη δυνητικά φορτώνει μια άλλη, και στη σύνθεση η μια Μορφή στοχασμού μπαίνει μέσα σε μια άλλη, πραγματώνοντας αισθησιακές και συναισθηματικές επεκτάσεις της λανθάνουσας δράσης του πολιτισμού μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
(4) Το ζήτημα αυτού του στόχου θα μας απασχολήσει ως ειδική θεματική στη νέα Γενική Συνέλευση, γιατί η επίτευξη αυτού του στόχου διαλαμβάνει σημαντικές συνεργασίες με τα μέλη μας και με ποικίλους ερευνητικούς συνεργαζόμενους φορείς, άλλα και με άλλες εταιρείες με συναφείς σκοπούς.